Velkommen til Progressiv Innovation!

Velkommen til Progressiv Innovation!

——–

Progressiv Innovation baserer sig på 20 års praktisk erfaring med at skabe kommerciel potent og radikal innovation i dansk industri – innovation med tyngde, substans og global gennemslagskraft. Derfor “Progressiv Innovation”.

Erfaringerne er gjort i en vifte af roller fra udviklingsingeniør, iværksætter og direktør i softwareindustrien, til innovationsdirektør i metalindustrien.

Innovation synes både let og svært. Let når man sidder med denne måneds orakel gør-det-selv-håndbog i innovation, og svært når man skal udmynte det praktisk i den konkrete virkelighed.

Progressiv Innovation tilbyder dig/jer at gøre brug af min erfaring til at skabe konkret innovation i jeres virksomhed eller organisation, med afsæt i JERES virkelighed.

Dette kan eksempelvis ske gennem:

• Forløb hvor vi sammen skaber konkret innovation, sådan at de strategiske brikker ift. markedet kommer til at stå mere hensigtsmæssigt for jer

• Inspirationsoplæg til f.eks. strategiprocesser

• Foredrag om innovationens ins & outs

• Mentoring omkring innovation og innovationens udfordringer til enkeltpersoner og grupper

• Interim tilknytning ifm. omstrukturering eller ønsket om vitalisering af innovationskraften

Shiva_very_small

splitter

Fragmenter fra bagkataloget

arrow

boxen

AT TÆNKE UD AF BOKSEN…

At tænke ud af boksen er en misforståelse. Al tænkning foregår pr. definition indenfor boksens grænser – tænkningen ER boksen. Kun fantasien og kreativiteten overskrider dens grænser.
Forsøg på at “tænke udenfor boksen“, er derfor ligesom at forsøge at ophæve tyngdekraften ved at hive sig selv i håret.

times

TIDERNE SKIFTER…

“the times they are a-changing” som Dylan sang i 1964.
”Kloden Drejer” – Gry var også klar over det i 1983. Tiderne har altid gjort det.
Nu sker det blot i et tempo og et omfang som ikke tidligere er set i historien – og det udfordrer.
Det udfordrer vores mentale adræthed – vores evne til at give slip på fortiden og vores evner til at se, hvad nuet og fremtiden åbner op for. Som oftest står det første i vejen for det sidste.
Når verdens ændringstakt når et tilstrækkeligt højt niveau, vil vore indlejrede tankestrukturer, som udspringer af fortiden, gå fra at være belastende til at være fatale.

 tree

HVOR DER ER LIV ER DER HÅB…

Enhver eksisterende organisation har fremtiden indlejret i sig. Den skal blot foldes ud. Oftest sker det ikke, fordi vi har for travlt med at analysere fortiden i troen på, vi kan betvinge fremtiden ind i det spor som fortiden peger i retning af.
Det virker ikke. Sporet vil uafvendeligt pege i den forkerte retning og føre til for tidlig død.

 

kuffert

FOR MANGE DJÆVELENS ADVOKATER?

Det er tankevækkende, at det ofte synes mindre attraktivt at være advokat for “den gode idé” end at være djævelens advokat.

I hvert fald lider mange organisationer under vægten af for mange djævelens advokater. Problemet er, at den gode ide ofte skal løbe spidsrod mellem disses forskellige dagsordener, og er der for mange af dem, vil selv de bedste ideer lide vuggedøden.

 

 
rose

INNOVATIONSKRISEN OG OMVENDTE ÅLERUSER!

Når vi analytisk vil begribe innovationens gåde gennem retrospektive best-practice studier, får vi et misvisende billede af innovationens udfordringer som minder om “bagklogskabens ulideligt klare lys“.

I virkeligheden er enhver innovationsproces en unik opdagelsesrejse ind i det ukendte og tidligere opdagelsesrejser har kun overfladisk og begrænset værdi. Lige såvel som ålen ikke kan bruge erfaringerne fra turen ind i ålerusen til at finde vejen ud igen.

Dette er forklaringen på at forholdet mellem innovationens teori og praksis, aldrig er blevet fuldbyrdet.

Man bliver ingen Magellan af at studere et søkort, eller en Picasso af at studere Guernica’s penselstrøg.

 

kompas

FIND DET INDRE KOMPAS FREM OG HJEM

På trods af mængder af forskning på området, er det ikke lykkedes at kortlægge innovationens mysterier – at skrive “Innovationens Grønspættebog”.

Vi kan ikke alene vha. rationalet og tænkningen navigere ud i fremtiden. Tænkning egner sig bedre til at begribe fortiden og som støtte i realiseringen af fremtidsvisioner.
Der findes en anden måde at tage beslutninger på, som fundamentalt bryder med tidligere forestillinger om beslutningsprocessens dynamik.
En måde, hvorpå det bliver lige så meningsløst at sige, at jeg “tog en beslutning” som at sige at jeg “lavede en idé”. Med ideer er de fleste klar over, at de bliver os givet – vi “får” dem nemlig.
I stedet må vi på samme måde til at sige jeg “fik en beslutning”. Nogen kalder det intuition, andre kalder det mavefornemmelser.
Idealet om den hurtige ”rationelle” beslutningstager, hviler som en skygge over vores ledelseskultur. Udviklet i vestens industrisamfund og den gamle økonomi, har den haft sin tid.
Det er tid at orientere sig på ny.

 

mindful

ORGANISATORISK MINDFULNESS

Seismografisk ledelse, kunne man kalde den ledelse der skal til nu og her. Om nogle år vil vi måske bare kalde det normal lydhørhed.

Når vi lægger øret til jorden og lytter ordentlig efter, vil vi kunne høre de hviskende stemmer fra organisationens dyb, der peger ud af innovationskrisen.
Men vi hører dem ikke i forbifarten, fordi vi er på hektisk innovationsjagt efter vores egen “iPhone” eller “iPad”.
Som med guldskatten for enden af regnbuen finder vi den aldrig, for vi jagter tulipanen men overser tulipanløget. Vi jagter svanen og ser ikke den grimme ælling. Vi jagter prinsen men går forbi frøen fordi vi har glemt evnen til virkelig at se.

fisk

FISKEVAND OG KREATIVITET

Man vil ikke kunne gøre en fisk begribeligt hvad vand er, med mindre man løfter den ud af vandet og lader den møde begrebet ikke-vand (om det så i praksis vil tænde erkendelsens lys i fiskehjernen, er en anden sag).

På samme måde vil vi aldrig helt få hold på, hvad kreativitet i virkeligheden er. Men ikke-kreativitet kan vi identificere, når vi møder den i formen “alt-for-mange-og-alt-for-lange-møder”.

Skulle ovenstående have skabt associationer mellem billedet af en spand med gabende nyfangede torsk og et møde du for nyligt har deltaget i, er det helt utilsigtet.

straa

INNOVATION OG MENINGSFULDHED

Innovation vokser naturligt ud af meningsfuldheden.

Alle forsøg på at insistere sig til innovation, vil slå fejl. Hvad vi derimod KAN gøre, er at ønske innovationen velkommen ved at berede vejen for den – ved at skabe fundamentalt meningsfulde omstændigheder.
Meningsfuldhed kan findes i alt – i “selv det mindste græsstrå”. Den kræver ikke nødvendigvis at vi hver dag redder kloden fra undergang. Mindre kan gøre det. Meget mindre kan gøre det.
Begreber som ærlighed, troværdighed og autenticitet er svangre med meningsfuldheden.

 

 

HONORAR

Efter aftale.
Hvor det giver mening, står jeg til rådighed uden beregning. Send en mail.